Asociația Română de Psihopedagogie Aplicată este parteneră în carful proiectului Eramus+ Beyond Inclusion: Employability for persons with disabilities, Nº:  2020-1-RO01-KA204-080215, alături de Great People Inside SRL (România), Militos Consulting S.A.(Grecia), Innovation Training Center (ITC) (Spania), Asociația Business Information and Consulting Centre – Sandanski (BICC) (Bulgaria), R & Do (Cipru), AEK (Grecia) și Me Alla Matia (Grecia).

Aceasta în condițiile în care legislațiile naționale promovează incluziunea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

În mod clar, există un potențial de capital uman neexploatat și un domeniu central de intervenție.

Companiile profitabile și durabile, în secolul 21, merg dincolo de incluziune. Ele cultivă, îmbrățișează și pun în funcțiune o mentalitate incluzivă.

 

Persoanele cu dizabilități dezvoltă abilități și talente unice exact datorită dizabilității lor. Având în vedere rata șomajului, aceste talente rămân neexploatate, fie pentru că angajatorii ezită să-i includă în forța de muncă, fie pentru că persoanele cu dizabilități nu au instrumentele necesare pentru a-și dezvolta și promova abilitățile unice.

Beyond Inclusion creează o nouă rezervă de candidați care sunt abilitați să se promoveze, evidențiind în același timp beneficiile pe care IMM-urile le-ar putea avea dacă fac efortul de a include acest potențial uman neexploatat în mediul lor de lucru.

Beyond Inclusion

  • De a declanșa o mentalitate a IMM-urilor incluzivă față de dizabilitate, în care dizabilitatea este un beneficiu
  • De a dota persoanelor cu dizabilități cu instrumentele, practicile și orientarea abilităților soft adecvate, precum și cu o metodologie pentru a demonstra cel mai bine abilitățile lor unice într-un context profesional sau în căutarea unui loc de muncă.

Pentru mai multe informații vizitează website-ul proiectului: 

Beyond Inclusion

Autism Play Therapy for Movement (APT)

Autism Play Therapy for Movement (APT) este un proiect complex creat pentru copiii cu autism. Sportul și exercițiile fizice sunt utile deoarece reduc din dificultățile  motorii și asigură integrarea socială a copiilor. Cu toate acestea, exercițiile fizice și activitățile sportive nu sunt accesibile copiilor cu autism, iar familia, profesorii și alți specialiști au dificultăți în adaptarea acestora la particularitățile și nevoile copiilor cu autism.

Consorțiul nostru propune o abordare inovatoare și promițătoare pentru copiii cu autism – terapia prin  joc și mișcare. Deoarece copiii cu autism au în multe cazuri dificultăți de coordonare, mișcări stereotipe, comportamente rigide care le inhibă adaptarea, includerea terapiei prin joc și mișcare va contribui decisiv la dezvoltarea fizică și psihică a acestora.

Prin urmare, dezvoltarea unui modul specific pentru a instrui profesorii actuali și viitori în lucrul cu copiii cu autism în activitățile legate de sport reprezintă un pas inovator și necesar pentru a crește și mai mult eficacitatea și calitatea orelor de educație fizică, fiind în concordanță cu premisele UE privind antrenamentul sportiv.

Obiectivele proiectului APT:

  • dezvoltarea abilităților și competențelor membrilor consorțiului și a aproximativ 60 de cadre didactice din învățământul special și școlile inclusive.
  • realizarea de materiale educaționale pentru formarea cadrelor didactice și antrenorilor în domeniul terapiei prin joc și mișcare pentru copiii cu autism.
  • promovarea beneficiilor terapiei prin joc și mișcare pentru copiii cu autism, în țările partenere, pe întreaga perioadă a proiectului.

Proiectul APT va dezvolta materiale educaționale de calitate, care vor umple lacunele existente în predarea activităților sportive pentru copiii cu autism: APT e-curriculum și APT e-platform.

Parteneri:

Coordonator:  Școala de Antrenori IOAN KUNST GHERMANESCU (România)

Asociația Română de Psihopedagogie Aplicată (România)

Universitatea Macedonia (Grecia)

Asociația Europeană pentru Sănătate Mintală în Dizabilitatea Intelectuală (Belgia)

Pentru mai multe informații vizitează website-ul proiectului: 

 Autism Play Therapy for Movement (APT)

Time 2 Outdoor

Provocarea de a oferi o educație fizică adecvată sau activități recreative pentru copii cu nevoi speciale cade în sarcina profesorilor sau a părinților. Mulți profesori nu au pregătirea necesară pentru a implica cu succes copiii cu autism în lecțiilor lor. Aceștia au puțină experiență în adaptarea curriculumului, în special în adaptarea unui curriculum de activități pentru recreere. Majoritatea școlilor nu oferă cursuri de formare continuă pentru a-i ajuta pe profesori să includă cu succes toți elevii. Prin urmare, aceștia au o înțelegere relativ limitată a factorilor care influențează performanța în activitatea fizică la copiii cu dizabilități. Dificultatea cu care se confruntă profesorii de educație fizică este amplificată de faptul că copiii cu dizabilități rămân frecvent în urmă în ceea ce privește nivelul lor de condiție fizică și abilitățile motorii. Răspunsul la această problemă și scopul proiectului Time 2 Outdoor este de a crea un ghid de activități în aer liber pentru a informa cadrele didactice și părinții, expunându-le toate variabilele care pot fi modificate pentru a realiza o incluziune adecvată în educația fizică și activitățile recreative.

Parteneri:

Coordonator: Sanliurfa Provincial Directorate for Youth and Sport (Turcia)

Asociația Română de Psihopedagogie Aplicată (România)

European Platform for Rehabilitation (Belgia)

Pentru mai multe informații vizitează pagina Facebook a proiectului:  Time 2 Outdoor

logo Time 2 Outdoor

Partenerii nostri