Romanian Association of Special Education – ARPA

Cartea de vizită a Asociației Române de Psihopedagogie Aplicată o recomandă ca pe o organizație non-guvernamentală și nonprofit, care oferă servicii psihologice și educaționale categoriilor sociale defavorizate, aflate în situație de risc. Obiectivul esențial al ARPA: creșterea calității vieții în rândul persoanelor dezavantajate din București și Ilfov.

Prin proiectele pe care le derulăm ne străduim să venim cu soluții pentru o varietate de nevoi și probleme identificate în comunitate: abandonul școlar pe fondul dificultăților de învățare, bullying-ul în școli, consilierea părinților și cadrelor didactice cu privire la tulburările de comportament ale copiilor, consiliere vocațională pentru o mai bună integrarea pe piața muncii a tinerilor cu dizabilități sau aflați în situație de risc, intervenții terapeutice pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale (workshopuri de dramaterapie, terapie prin joc și mișcare, program de stimulare cognitivă – Metoda Feuerstein , terapie logopedică, terapie ocupațională și intervenție senzorială).

Alături de partenerii săi, ARPA își dorește să dezvolte o comunitate puternică, autonomă, dornică și capabilă să găsească soluții optime la situațiile cu care se confruntă: lipsa de oportunități de angajare pentru tinerii cu dizabilități sau în situație de risc, abandonul școlar pe fondul dificultăților de învățare, bullying-ul agresiv din foarte multe școli etc.