PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE

ANGAJABILITATE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Incluziunea este un lucru bun pentru afaceri

Asociația Română de Psihopedagogie Aplicată este parteneră în cadrul proiectului Eramus+ Beyond Inclusion: Employability for persons with disabilities, Nº:  2020-1-RO01-KA204-080215, alături de Great People Inside SRL (România), Militos Consulting S.A.(Grecia), Innovation Training Center (ITC) (Spania), Asociația Business Information and Consulting Centre – Sandanski (BICC) (Bulgaria), R & Do (Cipru), AEK (Grecia) și Me Alla Matia (Grecia).

1 din 2 persoane cu dizabilități încă mai este șomeră în statele membre ale UE

Aceasta în condițiile în care legislațiile naționale promovează incluziunea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

În mod clar, există un potențial de capital uman neexploatat și un domeniu central de intervenție.

Companiile profitabile și durabile, în secolul 21, merg dincolo de incluziune. Ele cultivă, îmbrățișează și pun în funcțiune o mentalitate incluzivă.

DE CE, CUM, CE

Persoanele cu dizabilități dezvoltă abilități și talente unice exact datorită dizabilității lor. Având în vedere rata șomajului, aceste talente rămân neexploatate, fie pentru că angajatorii ezită să-i includă în forța de muncă, fie pentru că persoanele cu dizabilități nu au instrumentele necesare pentru a-și dezvolta și promova abilitățile unice.

Beyond Inclusion creează o nouă rezervă de candidați care sunt abilitați să se promoveze, evidențiind în același timp beneficiile pe care IMM-urile le-ar putea avea dacă fac efortul de a include acest potențial uman neexploatat în mediul lor de lucru.

Acesta este fascinantul dublu obiectiv al proiectului Beyond Inclusion

  • De a declanșa o mentalitate a IMM-urilor incluzivă față de dizabilitate, în care dizabilitatea este un beneficiu
  • De a dota persoanelor cu dizabilități cu instrumentele, practicile și orientarea abilităților soft adecvate, precum și cu o metodologie pentru a demonstra cel mai bine abilitățile lor unice într-un context profesional sau în căutarea unui loc de muncă.

TERAPIE PRIN MIȘCARE LA COPIII CU AUTISM

Asociația Română de Psihopedagogie Aplicată este parteneră în cadrul proiectului Autism Play Therapy for movement, Nr. 622353-EPP-1-2020-1-RO-SPO-SSCP, coordonat de Școala de Antrenori IOAN KUNST GHERMANESCU (România), alături de Universitatea Macedonia (Grecia) și European Association for Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID – Belgia).

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că 1 din 160 de copii din întreaga lume suferă de tulburare din spectrul autismului. Sportul și exercițiile fizice sunt utile prin faptul că reduc problemele motorii și asigură integrarea socială a copiilor cu autism. Cu toate acestea, exercițiile și activitățile sportive nu sunt furnizate suficient copiilor cu autism și se observă că familia, profesorii și alți specialiști întâmpină unele dificultăți în adaptarea activității fizice în activitățile de zi cu zi ale copiilor cu autism.

Consorțiul nostru propune o abordare inovatoare și promițătoare pentru copiii cu autism – terapie prin mișcare și joc. Întrucât persoanele cu autism prezintă, în foarte multe cazuri, dificultăți legate de mișcare (de exemplu, lipsă de coordonare, mișcări stereotipe și/sau rigide), care le inhibă adaptarea, terapia prin mișcare și joc va contribui decisiv la dezvoltarea armonioasă a organismului și la o mai bună integrare socială.

Echipa proiectului își propune realizarea de materiale educaționale pentru formarea antrenorilor și profesorilor de educație fizică în domeniul terapiei prin mișcare și al jocului pentru copiii cu autism; promovarea beneficiilor terapiei prin mișcare și al jocului de mișcare pentru copiii cu autism. Proiectul va dezvolta materiale educaționale care vor umple lacunele existente în predarea activităților legate de sport pentru copiii cu autism: e-curriculum APT și e-platformă APT.

Obiectivele specifice ale proiectului APT includ: dezvoltarea abilităților și competențelor membrilor consorțiului și a aproximativ 60 de cadre didactice locale din școli/specialiști din învățământul special și incluziv în domeniul tulburărilor din spectrul autist.