Servicii/Prețuri

O sedinţă durează 50 de minute. Preţuri aproximative:

  • Consultaţie părinţi: 80 ron / şedinţa
  • Evaluare copil: 80 ron / şedinţa
  • Eliberare Raport de Evaluare oficial  pentru medic, şcoală, comisii de evaluare, alte autorităţi publice şi private – 100 ron
  • Consiliere / Intervenţie logopedică , comportamentală,  pentru echilibrare emoţională, îmbunătăţirea abilităţilor de învăţare, adaptare şcolară şi socială, copii şi adulti: 80 ron / sedinta
  • Intocmire plan de intervenţie (inclusiv materiale de lucru pentru acasa): 80 ron / sedinta
  • Consiliere vocaţională copii şi adolescenţi pentru alegerea domeniului de studiu sau profesiei (screening): 80 ron / sedinta (include contravaloarea pentru testele utilizate). Se evalueaza: personalitate, interese, abilităţi cognitive, valori personale, capacitate decizională.
  • Consiliere vocaţională şi psihologia resurselor umane (alegerea potrivită a carierei, prezentarea la interviu, întocmirea CV-ului şi a scrisorilor de intenţie, etc.): 80 ron (include contravaloarea pentru testele utilizate). Se evaluează: personalitate, inteligenţă (IQ verbal şi non-verbal) / aptitudini, IQ emoţional, interese, valori personale, capacitate decizională.
  • Consultanţă proiecte de cercetare în domeniile: psihologie, psihopedagogie specială, ştiinţele educaţiei: 80 ron. Se furnizează design-ul cercetării şi instrumentele statistice. Pentru o colaborare de lungă durată se pot furniza şi instrumente de testare sau resurse bibliografice.

 

Important ! In cazul în care situaţia dumneavoastră nu ţine de competenţa psihologului, veţi fi direcţionaţi către alţi specialişti.