Proiecte finalizate

Activitatea Asociaţiei Române de Psihopedagogie Aplicată se concentrează pe dezvoltarea proiectelor sociale şi de cercetarea, cu scopul de a furniza date valide, relevante, bazate pe argumente ştiinţifice, necesare îmbunătăţirii serviciilor educaţionale şi sociale din România.

Asociaţia Română de Psihopedagogie Aplicată colecteaza date si informatii care sa permita partenerilor si beneficiarilor sai sa elaboreze programe de interventie eficace în domeniul educaţional, să identifice punctele slabe şi pe cele puternice ale unui program, să decidă dacă strategia adoptată necesită ajustări semnficative şi să poată pleda pentru obţinerea unor fonduri financiare adiţionale. Totodata, ARPA oferă sprijin pentru iniţierea şi promovarea unor politici de sănătate publică în domeniul abordării multidisciplinare a persoanelor cu nevoi speciale.

ARPA a sprijinit şi dezvoltat o serie de proiecte în domeniul educaţiei, unul dintre acestea fiind proiectul “Facilitarea Educaţiei Globale – Competenţe cheie ale membrilor organizaţiilor non-guvernamentale”, coordonat de Agenda 21 – Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă.

Membrii  ARPA sunt implicaţi în proiecte de susţinere academică a studenţior nevăzători. Astfel în perioada 2013-2014, echipa ARPA a susţinut proiectul “Cursuri accesibile pentru studenţii nevăzători”, coordonat de Fundaţia Cartea Călătoare în parteneriat cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti.

Scopul proiectului: Încurajarea accesului nevăzătorilor la învăţământul superior şi creşterea şanselor de absolvire pentru studenţii cu deficienţe de vedere. Asigurarea pentru studenţii nevăzători a condiţiilor similare de studiu cu cele ale studenţilor văzători, prin donarea de echipamente asistive şi crearea a 6 centre de accesibilizare a informaţiilor.

capture

Un alt proiect sprijint de ARPA este Educaţie incluzivă pentru nevăzători C4_89 (1435), finanţat în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 4 – Servicii sociale şi de bază –

Scopul proiectului: accesibilizarea manualelor şcolare, a cursurilor universitare şi a bibliografiei suplimentare, crearea unei biblioteci virtuale.

dasdass  hkhkh  jgvjvjvgjgvjgv          Fondul ONG în România

ARPA colaborează îndeaproape cu furnizorii de servicii cum ar fi organizaţiile neguvernamentale, autorităţile locale, precum şi cu asociaţiile persoanelor cu nevoi speciale.