PROGRAM CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ NEUROPSIHOLOGIA ŞI TULBURĂRILE DE LIMBAJ

PROGRAM*

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

NEUROPSIHOLOGIA ŞI TULBURĂRILE DE LIMBAJ

 

SÂMBĂTĂ, 17 NOIEMBRIE 2018

ZIUA APRAXIEI VERBALE

9.00 – 9.30 – Primirea şi înregistrarea participanţilor.

9.30 – 10.30 – Deschiderea conferinţei. Keynote speakeri:

– Importanţa neuropsihologiei în abordarea terapeutică a tulburărilor specifice copilăriei – prof. univ. dr. Eugen Avram, Directorul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti

10.30 – 11.00 – Pauză de cafea

11.00 – 14.00 – Prezentări

– Metoda VML de intervenţie în apraxia verbală la copii (VML=Verbal Motor Learning – învățarea verbală motorie). Prezentarea metodei, istoricul, informaţii despre apraxia verbală la copii (Childhood Apraxia of Speech – CAS), instrumentele de lucru, training – dr. Elad Vashdi, Centrul Yael, Israel;

– Vorbirea şi principiile învăţării motorii – Cum să integrăm principiile învăţării motorii în terapia limbajului? – dr. Elad Vashdi, Centrul Yael, Israel;

15.0    – 15.00 – Pauză de masă

15.00 – 16.30  – Prezentări

– Neurofeedback – Antrenament pentru creier , Monica Ion, Clinica Neuroviva

 16.30 – 17.00 – Pauză de cafea

– 17.00 – 19.00 – Prezentări

– Modele de evaluare în tulburările de limbaj. Exemple de bune practici – Psiholog clinician Bolocan Monica, clinica Regina Maria

– Aplicaţii privind exerciţiile fizice generale în terapia logopedică – conf.univ.dr. Corina Ciolcă, lect.univ.dr. Roxana Bejan, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport

 DUMINICĂ, 18 NOIEMBRIE 2018

ZIUA DISLEXO-DISGRAFIEI

10.00 – 12.00 – Prelegere:

– Dezvoltarea limbajului în clasă. Prezentarea Metodei Meixner – Zsóka Sipos, Institutul Meixner, Budapesta

– 12.00 – 12.30  – Pauză de cafea

12.30 -14.00 –  Prelegere:

– Diferenţe în citirea fluentă la clasa a-IV-a. Un studiu reprezentativ pe populaţia şcolară din Ungaria – Zsóka Sipos, Institutul Meixner, Budapesta

14.00 – 14.30 – Pauză de cafea

14.30 – 16.00

Sesiunea de lucrări ştiinţifice

16.00 – Închiderea conferinţei

* Este posibil ca în program să mai apară mici modificări

Se asigură traducător pentru prelegerile invitaţilor.

 

Taxe de participare:

  • psihologi cu drept de liberă practică, consilieri şcolari, logopezi, psihopedagogi, cadre didactice, medici – 400 RON
  • reprezentanți ai asociațiilor – 250 RON
  • doctoranzi – 200 RON
  • studenţi, masteranzi, părinţi – 150 RON

 

Înscrieri şi contact: officearpa@gmail.com

Înscrierile se fac la adresa de mail menţionată mai sus, menţionându-se numele complet al participantului. O dată cu înscrierea, se va trimite pe aceeaşi adresă şi dovada efectuării plăţii (ordin de plată).

Plaţile se fac în contul Asociaţiei Române de Psihopedagogie Aplicată (CIF 33363266):

RO28INGB0000999904791916 deschis la ING Bank. Deoarece ING Bank nu deţine casierii, plăţile se pot efectua uşor prin Internet Banking sau ATM.

Data limită pentru înscrieri: 12 NOIEMBRIE 2018

 Participanții vor primi mape cu materialele conferinței, ecusoane și diplome de participare, în care va fi specificat un număr de 15 credite de formare continuă.

LOCAŢIA  exactă a conferinţei este Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Departamentul de Psihologie – Bd. Expoziţiei, Nr. 30 A, Sector 1, Bucureşti

 INVITAŢI SPECIALI la Conferinţa Internaţional  NEUROPSIHOLOGIA ŞI TULBURĂRILE DE LIMBAJ:

 Dr. ELAD VASHDI este creatorul metodei VML (Verbal Motor Learning – Învăţarea Verbală Motorie), practicată cu succes în Israel, Australia, SUA, Rusia, Polonia şi Slovenia. Metoda VML se bazează pe principiile învăţării motorii, folosind tehnici manuale pentru: controlul oral-motor, reglarea respiraţiei, desensibilizarea orală, pronunţia vocalelor, consoanelor, silabelor şi, mai apoi, a cuvintele. Metoda vine în sprijinul copiilor diagnosticaţi cu tuburări din spectrul autismului, cunoscut fiind faptul că apraxia verbală afectează aproape 65 % dintre copiii cu autism, impunând un anumit tip de terapie care nu face parte din programul standard de analiză comportamentală aplicată (https://www.autismspeaks.org/science/science-news/autism-and-apraxia-importance-screening-both).

Dr. ZSÓKA SIPOS este logoped de peste 20 de ani, actualmente specialist în recuperarea dislexo-disgrafiei în cadrul Institutului Meixener din Budapesta. În calitate de specialist acreditat în metoda meixneriană, Zsóka Sipos a contribuit la îmbunătăţirea metodei prin studii ştiinţifice şi elaboarea de materiale didactice şi metodologice care să vină nu numai în sprijinul logopezilor, dar şi în sprijinul învăţătorilor şi educatorilor.

Participanţii care doresc să publice lucrări pe tematica conferinţei sunt rugaţi să trimită lucrările pe adresa de email neuropsihologielimbaj@gmail.com pâna la data de 12 NOIEMBRIE 2018.

Taxa de publicare este de 200 lei pentru o singură lucrare, şi este separată de taxa de conferinţă. Lucrările conferinţei vor fi publicate la o editură acreditată CNCSIS.

Reguli de publicare:

Lucrările se vor redacta cu Times New Roman, corp 12, aldin, aliniat stânga-dreapta, spaţiu 1,5 rânduri;

Paragrafele se încep cu text îngropat în stânga cu 1 cm;

Secțiunea și titlul secțiunii se notează cu cifre romane, se redactează cu majuscule, Times New Roman, corp 16, bold, centrat, pagină separată

 Reguli privind bibliografia:

Orice lucrare trebuie însoțită de BIBLIOGRAFIA GENERALĂ;

Bibliografia generală trebuie să conțină:

Ø  toate lucrările citate în text sau menționate în note și referințe (footnotes);

Ø  toate lucrările care au legătură directă cu tematica abordată.

Redactarea bibliografiei trebuie să respecte strict standardele internaționale:

AUTORUL (NUME, Prenume), anul apariției, titlul lucrării, editura, orașul/instituția editorială

EXEMPLU:

POPESCU, Gabriel (2017), Terapia tulburărilor de limbaj, Editura Logos, Bucureşti

Numărul minim de pagini este 5, iar maximum este de 10 pagini.