Obiective

Obiectivele Asociației sunt:

  • Promovarea şi apărarea drepturilor omului şi a valorilor umanităţii pe plan naţional şi internaţional;
  • Implicarea activă a comunităţii în rezolvarea problemelor cu care se confruntă prin mediatizarea şi oferirea de soluţii alternative la subiecte de actualitate sensibile pentru societatea românească;
  • Consultanţă în psihologie şi ştiinţele educaţiei, organizarea de activităţi specifice pentru diseminarea bunelor practici uzitate în cadrul organizaţiei (colocvii, seminarii, ateliere de lucru, simpozioane, etc);
  • Pregătirea continuă a specialiştilor din domeniile de profil: psihologie, psihopedagogie specială, ştiinţele educaţiei, abilitarea şi perfecţionarea psihopedagogică şi metodică a specialiştilor care lucrează cu copiii cu nevoi speciale;
  • Promovarea cercetării fundamentale, aplicative şi de dezvoltare în psihologie, psihopedagogie specială şi ştiinţele educaţiei;
  • Oferirea de servicii profesional-ştiinţifice instituţiilor, comunităţii şi persoanelor interesate;
  • Dezvoltarea cooperării academice cu facultăţile şi instituţiile de cercetare din România şi din ţările europene, dar şi de pe alte continente;
  • Cultivarea valorilor democraţiei, dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor civice, non-discriminative faţă de persoanele cu nevoi speciale, prin iniţierea şi evaluarea de politici: promovarea respectului, egalităţii de şanse, abordarea pozitivă.