Misiune

Membrii Asociaţiei de Psihopedagogie Aplicată s-au asociat în cadrul acestei organizaţii cu scopul de a ajuta persoanele aflate în situaţie de criză, de a oferi consultanţă şi servicii sociale pentru integrarea şi incluziunea socială a tuturor categoriilor marginalizate din punct de vedere social, economic şi politic; de a facilita accesul şi participarea comunităţii la educaţie, ştiinţă şi artă, precum şi promovarea valorilor reale ale acestor domenii.