Despre noi

Asociaţia Română de Psihopedagogie Aplicată este  o organizaţie non – profit, formată din experţi în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei, cu scopul de a sprijinii copiii, părinţii , cadrele didactice şi specialiştii în formare  în vederea atingerii potenţialului optim de dezvoltare personală şi profesională, scăderea riscului apariţiei diverselor dificultăţi, cu ajutorul psihoterapiei şi strategiilor psihopedagogice care şi-au dovedit eficienţa de câteva decenii în toată lumea.  Asociaţia este formată din cadre didactice universitare şi preuniversitare, psihologi  cu un înalt nivel de atestare de către Colegiul Psihologilor din România, psihopedagogi şi logopezi cu o experienţă consolidată şi o cazuistică vastă.