Activități

Training metoda VLM Bucuresti

 

Pentru realizarea scopului declarat şi îndeplinirea obiectivelor propuse , Asociaţia realizează următoarele activităţi (servicii):

 • Terapie ABA (Analiză Comportamentală Aplicată) pentru copiii cu tulburări din spectrul autismului (TSA);
 • Terapie logopedică pentru copii şi adulţii cu dificultăţi uşoare, dar şi pentru cazuri de întârzieri în dezvoltarea limbajului, inclusiv metoda PECS;
 • Abordare terapeutică integrativă pentru copiii cu ADHD, tulburare de opoziţie, tulburare de conduită, tulburare reactivă de ataşament
 • Programe de dezvoltare intelectuală, de stimulare pozitivă a coeficientului de inteligenţă prin Metoda Feuerstein;
 • Servicii de evaluare şi consiliere psihologică folosind cele mai actuale instrumente de evaluare utilizate de specialişti din întreaga lume, precum şi metode de intervenţie inovative şi creative, demonstrate ştiinţific şi clinic ca fiind semnificativ eficiente.

Serviciile de evaluare şi consiliere psihologică acoperă o arie largă de interese şi probleme:

 • Dezvoltarea copilului şi adolescentului;
 • Dificultăţile de învăţare şi rolul lor în adaptarea şcolară;
 • Evaluarea potenţialului cognitiv, a funcţiilor cognitive implicate în învăţare-dezvoltare (atenţie, memorie, raţionament logic, transfer de cunoştinţe, limbaj);
 • Probleme emoţionale şi de comportament;
 • Orientarea vocaţională şi profesională, evaluarea potenţialului aptitudinal;
 • Evaluare clinică în afecţiuni ce ţin de psihiatria infantilă (Tulburări din Spectrul Autismului, ADHD, anxietate, tulburări emoţionale şi de comportament)
 • Servicii de psihologie educaţională şi psihologia copilului
 • Evaluarea nivelului de dezvoltare şi a aptitudinilor de şcolaritate pentru înscrierea la grădiniţă / şcoală. Programe de dezvoltare personală pentru copii.
 • Cursuri şi consiliere parentală pentru educaţie, disciplină şi dezvoltare echilibrată
 • ACTIVITĂŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PSIHOEDUCAŢIONAL, LEGISLATIV ŞI PSIHOTERAPIE, ELABORAREA DE STUDII ŞI RAPOARTE
 • Realizarea de materiale informative, articole cu subiecte de interes public, materiale didactice adaptabile şi creative, filmuleţe demo cu sesiuni de lucru pe diverse proibleme
 • Organizarea de cursuri de pregătire, de formare, seminarii, conferinţe, cu rol de diseminare a bunelor practici în domeniul educaţiei, psihoterapiei şi recuperării persoanelor cu nevoi speciale